iMunis eDeska

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou

Úřední deska – Stav k 18. 12. 2017 21:17:29

Nalezeno 47 záznamů.Poslední změna: 18.12.2017 17:09:43

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky, konané 12.-13.1.2018, příp. druhé kolo 26.-27.1.2017 2018 Oznámení Městys Hustopeče n.B. 18.12.2017 28.1.2018   dokument PDF (93 kB)
Opravné usnesení - dražební vyhláška 199 EX 03589/08-177 Dražební vyhlášky Soudní exekutor 18.12.2017 3.1.2018   dokument PDF (81 kB)
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 199 EX 03589/08-177 Dražební vyhlášky Soudní exekutor 18.12.2017     dokument PDF (360 kB)
Ceník vodného a stočného pro rok 2018 SMŽP Infomace z radnice Úřad městyse-odbor s 18.12.2017 18.1.2018 18.12.2017 dokument PDF (168 kB)
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení OSUZPD/14486/17-3 Doruč. veř. vyhl. MÚ Hranice - OŽP 15.12.2017 2.1.2018 15.12.2017 dokument PDF (358 kB)
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volbu do prezidenta České republiky 2017 Oznámení Městys Hustopeče n.B. 14.12.2017 29.1.2018   dokument PDF (96 kB)
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání MeUVM 111234/2017 Oznámení Městský úřad Valašsk 13.12.2017 28.12.2017 13.12.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Mikroregion Hranicko 2018 RaH MKH Mikroregion Hranicko 8.12.2017 1.1.2019   dokument PDF (36 kB)
Rozhodnutí SBS 32652/2017/OBÚ-0 Územní plán Obvodní báňský úřad 8.12.2017 23.12.2017   dokument PDF (2,9 MB)
Zasedání zastupitelstva městyse - Konání Zastupitelstva Městys Hustopeče n.B. 7.12.2017 23.12.2017 7.12.2017 dokument PDF (86 kB)
usnesení soudního exekutora Mgr. Jaroslav Kocinec 142 EX 00496/16-424 Oznámení Soudní exekutor 29.11.2017 29.12.2017 29.11.2017 dokument PDF (195 kB)
exekuční příkaz včetně usnesení o nařízení dražeb.jednání - elektronické dražbě 085 EX 647/13-21 Dražební vyhlášky soudní exekutor 29.11.2017   29.11.2017 3 dokumenty
Zveřejnění informací o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta 2018 2018 Volby Úřad městyse Hustope 27.11.2017 28.1.2018 27.11.2017 dokument PDF (58 kB)
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č. 9/2017 UMH/2674/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 24.11.2017 31.1.2018 24.11.2017 dokument PDF (159 kB)
Rozpočtové opatření č.9/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/11 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 24.11.2017 31.1.2018 24.11.2017 dokument PDF (357 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí pro volbu prezidenta republiky starostka Volby Starosta 13.11.2017 28.1.2018   dokument PDF (52 kB)
nabídka pozemků k pronájmu SPU 511171/2017/121/ Oznámení Státní pozemkový úřa 2.11.2017 7.2.2018 2.11.2017 2 dokumenty
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č. 8/2017 UMH/2346/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 12.10.2017 31.1.2018 12.10.2017 dokument PDF (159 kB)
Rozpočtové opatření č.8/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/10 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 12.10.2017 31.1.2018 12.10.2017 dokument PDF (355 kB)
aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. UZSVM/OPR/5158/2017- Oznámení Úřad pro zastupování 22.9.2017 31.12.2017 22.9.2017 2 dokumenty
upozornění k odstranění a okeštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a.s. Oznámení ČEZ 20.9.2017 20.12.2017 20.9.2017 dokument PDF (97 kB)
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č.7/2017 UMH/2117/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 15.9.2017 31.1.2018 15.9.2017 dokument PDF (159 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/9 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 15.9.2017 31.1.2018 15.9.2017 dokument PDF (355 kB)
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č.6/2017 UMH/1859/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 18.8.2017 31.1.2018 18.8.2017 dokument PDF (159 kB)
Rozpočtové opatření č. 6/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/8 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 18.8.2017 31.1.2018 18.8.2017 dokument PDF (352 kB)
Rozpočtové opatření č. 5/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/7 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 14.7.2017 31.1.2018 14.7.2017 dokument PDF (353 kB)
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č.5/2017 UMH/1609/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 14.7.2017 31.1.2018 14.7.2017 dokument PDF (159 kB)
Informace o zveřejnění závěrečného účtu městyse za r.2016 UMH/1523/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 3.7.2017 31.7.2018 3.7.2017 dokument PDF (109 kB)
Závěrečný účet městyse Hustopeče nad Bečvou za rok 2016 2016-ZÚ Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 3.7.2017 31.7.2018 3.7.2017 12 dokumentů
Informace o zveřejnění rozpočtového opatření městyse č.4/2017 UMH/1309/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 8.6.2017 31.1.2018 8.6.2017 dokument PDF (110 kB)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/6 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 8.6.2017 31.1.2018 8.6.2017 dokument PDF (351 kB)
Informace o zvěřejnění rozpočtového opatření městyse č.3/2017 UMH/1215/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 26.5.2017 31.1.2018 26.5.2017 dokument PDF (109 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/5 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 26.5.2017 31.1.2018 26.5.2017 dokument PDF (90 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 k roupočtu městyse na rok 2017 2017/4 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 28.4.2017 31.1.2018 28.4.2017 dokument PDF (350 kB)
Zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 UMH/0977/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 28.4.2017 31.1.2018 28.4.2017 dokument PDF (161 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 2017/3 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (328 kB)
Rozpočtový výhled městyse na roky 2018-2022 2017/2 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (121 kB)
Schválený rozpočet městse na rok 2017 2017/1 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (228 kB)
Záznam o změně čísla položky schváleného rozpočtu městyse na rok 2017 UMH/0698/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (193 kB)
Zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2017 k rozpočtu městyse na rok 2017 UMH/0697/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (111 kB)
Zveřejnění rozpočtového výhledu městyse na roky 2018-2022 UMH/0696/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (111 kB)
Zveřejnění rozpočtu městyse na rok 2017 UMH/0695/2017/VVF Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 20.3.2017 31.1.2018 20.3.2017 dokument PDF (110 kB)
Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2017 a Rozpočtové opatření č.1/2017 Mikroregion Hranicko Doruč. veř. vyhl. Mikroregion Hranicko 16.3.2017 31.12.2017 16.3.2017 dokument PDF (40 kB)
aktualizované údaje o nemovitých věcech dle ust. § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. UZSVM/OPR/1050/2017- Oznámení Úřad pro zastupování 21.2.2017 31.12.2017 21.2.2017 3 dokumenty
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou ozn - Oznámení Úřad pro zastupování 2.4.2014 18.4.2024 2.4.2014 2 dokumenty
Mikroregion Hranicko - Rozpočet 2010, Rozpočtový výhled 2011-2012 2371 Rozp. a hosp. obce Městys Hustopeče n.B. 23.2.2010   23.2.2010 2 dokumenty
Výstavba větrných elektráren Kladeruby - posuzení vlivů na životní prostředí KUZL 50921/2008 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad ZK 31.7.2008   31.7.2008 dokument PDF (535 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.