iMunis eDeska

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou

Úřední deska – Detail

exekuční příkaz včetně usnesení o nařízení dražeb.jednání - elektronické dražbě

Značka: 085 EX 647/13-21 Zveřejněno od: 29.11.2017 9:23:55 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Dražební vyhlášky Původce: soudní exekutor Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – soudní exekutor

Vyvěšeno od: 29.11.2017
Vyvěšeno do: 17.1.2018

Úřední deska – Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou

Vyvěšeno od: 29.11.2017
Má být vyvěšeno do: 17.1.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.11.2017 9:23:55
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.